Ukraynalı kadınlar kendileri hakkında ne diyor?


Görünümün en önemli faktörü olarak, Ukraynalı kadınlar, dış güzelliği belirtmektedir (alınan cevapların %16sı). Ayrıca, çekicilik, cazibe, kadınlık ve güzellik gibi özellikler vurgulanarak, öncelik kazanmaktadır: "Rus ve Ukraynalı kadınlar dünyanın en güzel kadınlarıdır", "Yabancılar güzellerimize hayran, mest oluyor, hayrette kalıyor, ve hatta efsaneler yazarak, güzelliklerini övüyorlar".
Iyilik, iyi kalplilik, nezaket, sadakat, bağlılık, çalışkanlık, sevecenlik, güvenirlik, sabır, menfaatin olmaması gibi manevi nitelikler, maalesef, biraz "geride kalmakta" (%13). Sözkonusu özellikler aile için son derece önemli, hatta aile hayatının ayrılmaz bir parçasıdır, çünkü aile, genel olarak, Rus kadınları için değerini yitirimiş değildir ve hala büyük önem taşımaktadır: "Onlar aile, aile hayatı ve aile üyelerini her şeyin üstünde tutmaktadırlar. Öyle ki, eşi ve çocuklarının yanında, onlarla beraber olabilmek için, parlak geleceklerini ve kariyerlerini feda etmeye hazırdırlar."; "Bizim kadınımız, doğal olarak, ailesini kariyer önünde tutar, ailesini kariyerine tercih eder".

Ayrıca, kadının ailedeki eş olarak tuttuğu rolü anne rolünden daha önemlidir: "Onların güzel kalpleri var. Evlendikleri zaman, eşlerine tamamen adanır, herşeylerini feda ederler"; "Ukraynalı kadın, eşinin yaşam tarzı ve davranışlarına kolay uyum sağlar, onları kabullenmekte doğal davranır. Tabi ki, bu, kadının eşinin yaşam tarzı ve davranışlarını etkisi altına almak istediği anlamına gelmez. O, sadece, onları inkar etmemeye, reddetmemeye çalışıyor, hiçbir zaman yüz çevirmiyor. Her zaman eşinin yanında, onun en yakın yoldaşı, sırdaşı ve yardımcısıdır", bunun gibi bir sürü örnekler verilebilir. Öte yandan: "Çocuk yetiştirmek ve çocuk bakımı Rus kadınının hayatında, belki de, en önemli bir unsurdur".

Entelektüel, zihinsel ve manevi özellikler yanıtların ancak %9’da yansımaktadır. Bu da, kadınların kendi yetenek ve özellikleri ile ilgili vizyonlarının toplumda oluşturulmuş ve geliştirilmiş kalıpyargılarla uyuşmazlığı anlamına gelmektedir (Erkekler – hem Slavlar, hem yabancılar – Rus ve Ukraynalı bayanların zekasını daha düşük değerlendirmektedir). Sözkonu grubun belirtmiş oldukları nitelikler arasında yaratıcılık, bilgi, marifet; eğitim alma, bilgi edinme ve yaratama yetenekleri; kendini yetiştirme ve geliştirme ile manevi güzellik yer almaktadır. Dolayısıyla, "Ukraynalı kadınlarda benlik saygısı çok çok düşük" olduğu söylenemez. Rus ve Ukraynalı kadınların akıl ve zekası, muhtemelen, kalıplaşmış yargıların etkisinden dolayı, haksız bir şekilde, çok düşük değerlendirilmektedir.

Entelektüel alan ile çalışma alanı veya iş hayatı birbirlerine çok yakın durmakta, ikisi beraber ele alınmakta (bağlamların 7%’si). Bu bağlamlarda profesyonellik, karyerizmin olmaması, sabır, dayanıklılık, gayret, çalışkanlık, girişim, ağır fiziksel iş ile ilişkili erkek görevlerinin yerine getirilmesi önemli yer tutmaktadır ve kadınlar tarafından daha çok tercih edilmektedir.
Ukraynalı kadınlar kendilerini özel, eşisiz ve benzersiz olarak nitelendirmekte; doğallık, bağımsızlık, cömertlik, iç dünya zenginliği, bireysellik, karakter bütünlüğü ve uyum gibi özellikleriyle, kendilerine özgü kişilikleriyle başkalardan farklı olduklarını düşünmektedirler. Diğer özellikler arasında fedakarlık yapmaya yatkınlık 7%; incelik, sabır, dayanıklılık, tahammül, hoşgörü, uzlaşma, sorumluluk gibi önde gelen unsurları içeren ahlak ve davranışlar 7%; erkekler arasında popülerlik (5%); aşırılık, dikkatsizlik, aldırmazlık, öngörülmezliğin peşinde olma gibi niteliklerde yansıyan duygusallık 5% belirtilmeli.

Genel olarak, Rusya ve Ukraynalı kadınların eşsiz ve benzersiliği, olağanüstü güzellikleri, nadir rastlanan manevi özellikleri, mesleki ve profesyonel yetenekleri yanısıra; sıcak bir yuva ve güzel bir aile ortamı oluşturabilme becerileri bütün dünya tarafından itiraf edilmektedir. Hanımlarımıza, kendi yetenek ve becerilerine daha çok güvenmelerini; Rus ve Ukraynalı kadınların çeşitli yeteneklerine olan taleplerin artması yanısıra, bütün bu yetenek ve özelliklerin toplum tarafından (ataerkil zihniyet ve nükslere rağmen) yeterince yüksek değerlendirilmesini temenni ederiz.

Ücretsiz kayıt!Ana Sayfa | Geri Bildirim | Bize Ulaşın | Şirketimiz | Üye Yararları | Forgot password?